główna zawartość strony

„Współczesny patriotyzm Polaków. Wpływ patriotyzmu XXI wieku na nasze życie, decyzje i wybory życiowe”.

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach włączyło się w akcję „Szkoła do hymnu”, organizowaną pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego, w ramach której 8 listopada o godzinie 11:11 zorganizowało wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. 11 listopada obchodziliśmy 101 rocznicę odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI. Młodzież LO w Krośniewicach chcąc uczcić w sposób innowacyjny to wyjątkowe, najważniejsze, narodowe święto Polaków, przygotowała debatę uczniowską: „Współczesny patriotyzm Polaków. Wpływ patriotyzmu XXI wieku na nasze życie, decyzje i wybory życiowe”. W debacie wzięli udział zaproszeni goście: Pan Janusz Osowski (zastępca Komendanta Posterunku Policji w Krośniewicach), Pan Andrzej Fałdziński (absolwent LO w Krośniewicach, sportowiec, trener interpersonalny), Pana Waldemar Pietrzak (dyrektor LO w Krośniewicach). Uczniów reprezentowali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Pani Renata Bulewicz – Garstka (opiekun SU).

Moderatorami debaty była Wiktoria Wolska i Patrycja Przyborowska. Debata została podzielona na dwie części

1. Współczesny patriotyzm Polaków. Mój patriotyzm.

2. Wpływ patriotyzmu na moją drogę życiową, moje decyzje i wybory życiowe.

Patriotyzm zajmuje w hierarchii wartości polskiego społeczeństwa jedną z czołowych pozycji. Wartość ta była czynnikiem integrującym Polaków, zarówno w chwilach tryumfu, jak też w sytuacjach kryzysowych. Patriotyzm pełnił ważną funkcję spoiwa społecznej świadomości. W świadomości Polaków skrajne odmiany patriotyzmu – nacjonalizm, do tej pory sytuował się w hierarchii wartości polskiego społeczeństwa na niskiej pozycji. Jest postrzegany przez większą część opinii publicznej jako czynnik dezintegrujący, zagrażający spójności i stabilności społeczeństwa. Współczesne rozumienie patriotyzmu to przenikanie się dwóch istotnych czynników. To one ukształtowały nasze pojęcie patriotyzmu – filozofia grecko-rzymska i chrześcijaństwo. Etymologia słowa patriotyzm, które wywodzi się od greckiego pojęcia „patria” (ojczyzna), które w swoim rdzeniu zawiera termin „pater” (ojciec) od samego początku rozumienie ojczyzny wprowadza nas w krąg rodziny. Analiza przytoczonych w trakcie debaty badań CEBOS z 2017 roku oraz wnioski nasuwające się po dyskusji napawają optymizmem i pozwalają stwierdzić, że większość, ponad 90 % Polaków uważa siebie za patriotów i odczuwa dumę z przynależności narodowej. Patriotyzm rozumiany jest jako pielęgnowanie tradycji narodowych, znajomość historii, szacunek dla symboli narodowych, wpajanie dzieciom miłości do Ojczyzny, poszanowanie i przestrzeganie prawa, udział w wyborach, gotowość do walki i oddania życia za Ojczyznę. Inni natomiast podkreślają rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych, płacenie podatków. Rozumienie patriotyzmu jest zróżnicowane. Istnieją w nim dwa nurty: insurekcyjny i obywatelski. Większość badanych uważa, że powinno się kupować produkty polskie, nie powinno się sprzedawać polskiej ziemi obcokrajowcom. Przekonanie o wyjątkowości naszego narodu nie przekłada się na niechęć do przedstawicieli innych narodów.