główna zawartość strony

Warsztaty z psychologiem

Dnia 04 października odbyły się warsztaty dla licealistów zorganizowane przez panią Renatę Bulewicz – Garstkę pt. „Sposoby efektywnego uczenia się", prowadzone przez panią psycholog Wandę Justyńską. Uczestnicy pod czujnym okiem specjalisty w trakcie dwugodzinnego spotkania wykonywali ćwiczenia aktywizujące.

W trakcie zajęć poznaliśmy metody efektywnego uczenia oraz wyznaczaliśmy bliższe lub dalsze cele, które chcemy osiągnąć w naszym życiu. Wykład był prowadzony w przystępny sposób, dzięki czemu można było dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat ludzkich postaw i zachowań.

Jednym z problemów edukacji w Polsce, na który zwrócono mam uwagę, jest brak umiejętności uczenia się. Wielu uczniów najczęściej uczy się wyłącznie do sprawdzianów, a po ich zaliczeniu większość materiału zapomina.

Badania potwierdzają, że adekwatnie dobrana metoda wspomagająca proces gromadzenia i przechowywania wiedzy, może przyczynić się do poprawy efektów uczenia się i do skrócenia czasu nauki od 2 do 3 razy. Dlatego dzisiejsze warsztaty miały na celu przedstawienie metod i technik, które pomagają w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.

„Kluczem do powodzenia w naucei karierze zawodowej jest poznanie własnego stylu nauki i pracy” Barbara Prashing