główna zawartość strony

Teatr "Forma"

18 października w naszej szkole zaprezentował swe możliwości sceniczne Teatr „Forma”, wystawiając „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i III cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza. Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem, bo wzięli w nich udział prawie wszyscy uczniowie naszego Liceum. Celem spektaklu III cz. „Dziadów” było nie tylko przybliżenie tego utworu jako wybitnego dzieła Adama Mickiewicza, ale przede wszystkim spojrzenie na ten utwór od strony bohaterów – ich problemów, dylematów, wątpliwości, marzeń i ambicji. Zwrócenie uwagi na to, że współczesny młody człowiek przeżywałby podobnie, jeżeli byłby postawiony do próby o wolność ojczyzny. Z kolei konstrukcja spektaklu „Ferdydurke” skupiona była na najważniejszych wątkach dzieła, tj. lekcji polskiego, lekcji łaciny, wymianie poglądów pomiędzy Miętusem a Syfonem. Całości przedstawienia przyświecał problem „formy”. Zdaniem pisarza, człowiek nigdy nie jest sobą, traci autentyczność, popadając w kolejne, narzucane przez innych ludzi, schematy, zasady. Problem jak najbardziej współczesny i uniwersalny, stąd tak duże zainteresowanie wśród krośniewickich licealistów. Pieczę nad organizacją teatralnego przedsięwzięcia sprawowała