główna zawartość strony

Spotkanie z policjantem

10 października uczniowie naszego Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych na temat odpowiedzialności prawnej, karnej nieletnich. Lekcje prowadzili Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz z Komisariatu Policji w Krośniewicach.

Głównym celem spotkania było kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny. Młodzież, poprzez udział w zajęciach profilaktycznych uświadomiła sobie, jakie ma prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie uczniowie powinni przyjmować postawy, gdy ktoś namawia ich do czynu, który zakazany jest przez prawo.

Znaczna część spotkania poświęcono tematyce profilaktycznej dotyczącej szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych – dopalaczy. Zajęcia z funkcjonariuszem Policji są jednym z wielu działań profilaktyczno- wychowawczych, prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego.