główna zawartość strony

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

25 października 2019 roku odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach. Ślubowanie jest tradycją naszej szkoły. To uroczystość wyjątkowa, bo pierwszoklasiści „ślubując”, dają gwarancję przestrzegania przyjętych zasad i wywiązywania się z obowiązków Przyrzeczenie na flagę państwową złożyły dwie klasy pierwsze. Uroczystość odbyła się w obecności Dyrektora tutejszej placówki – p. Waldemara Pietrzaka, nauczycieli i rodziców uczniów. Honorowym gościem była Burmistrz Krośniewic – p. Katarzyna Erdman oraz reprezentantka Rady Rodziców – p. Agnieszka Koczaska. Były przemówienia, prezenty oraz montaż słowno – muzyczny, którego druga część w zdecydowany sposób rozbawiła widownię. Było to ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej, wydarzenie budujące przede wszystkim wspólnotę i tradycję. Cieszymy się z przyjęcia nowych uczniów do naszego grona, życząc im tą drogą raz jeszcze wspaniałych sukcesów, prawdziwych przyjaźni, intelektualnych wyzwań i realizacji marzeń.