główna zawartość strony

„Patron znany czy… bardziej znany?”

Zgodnie z przyjętym harmonogramem podejmowanych i planowanych działań w celu wyłonienia kandydata na PATRONA SZKOŁY, dnia 28 lutego w Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach, Samorząd Uczniowski przygotował debatę szkolną „Patron znany czy… bardziej znany?”. Zaproszeni goście: Burmistrz Krośniewic Pani Katarzyna Erdman, Dyrektor Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach Pani Ksenia Stasiak, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach Pani Agnieszka Bojanowska, autor monografii Krośniewic „Krośniewice. Dzieje miasta i okolic (od średniowiecza do 1945 r.) Pan Piotr Stasiak, wystąpili w roli ekspertów i podnieśli rangę wydarzenia. Uczniowie, przedstawiciele zespołów klasowych w zaplanowanych trzech obszarach do dyskusji: młodość, szkoła, kariera, działalność polityczna, społeczna, literacka, życie osobiste prezentowali sylwetki losowo wybranych bohaterów. Moderatorzy debaty Karolina Nijakowska i Patrycja Kwiatkowska dbały nad przebiegiem debaty. Badanie opinii w formie ankiety elektronicznej z możliwością głosowania uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, społeczności lokalnej, które odbyło się od 1 do 31 grudnia pozwoliło wyłonić trzech kandydatów: Władysława Andersa, Rajmunda Rembielińskego i Mieczysława Rysia-Trojanowskiego. 6 marca odbędzie się głosowanie uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, które pozwoli wyłonić dwóch kandydatów.