główna zawartość strony

Narodowe Święto Niepodległości w Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach

W dniu 10 listopada 2021 r. uczniowie LO uczestniczyli w lekcji historii zorganizowanej przez Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Pan Łukasz Jóźwiak w bardzo interesujący sposób przedstawił losy Polaków i państwa polskiego od zaborów aż po odzyskanie niepodległości. Podczas lekcji uczniowie zapoznani zostali z faktami i ciekawostkami historycznymi związanymi z wydarzeniami omawianego okresu oraz postaciami Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Lekcja urozmaicona była prezentacją multimedialną i rekwizytami z okresu I wojny światowej. Na zakończenie wizyty w muzeum licealiści z wielkim zainteresowaniem obejrzeli wystawę „Wyspa Wolności” związaną z Biblioteką Polską w Paryżu – skarbnicą kultury narodowej. To najstarsza polska instytucja kultury poza krajem istniejąca do dnia dzisiejszego. W siedzibie Biblioteki Polskiej na Wyspie Św. Ludwika spotykało się wiele ważnych postaci świata politycznego i kulturalnego m.in. ks. Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz czy Fryderyk Chopin. O wystawie opowiedział nam pan Przemysław Gosik.

Wizyta w muzeum przyczyniła się do kształtowania postaw patriotycznych jak i poszerzeniu wiedzy z zakresu historii Polski i regionu.

Po powrocie do szkoły o godz. 11.11 cała społeczność liceum odśpiewała Hymn Narodowy włączając się po raz czwarty do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.

Na terenie szkoły zaprezentowane zostały plakaty o tematyce niepodległościowej oraz gazetka „Powiat kutnowski w okresie I wojny światowej”. Fotografie do gazetki udostępnił nauczyciel naszej szkoły pan Jacek Postolski.