główna zawartość strony

Łódzkie promuje zdrowie psychiczne

Nasza szkoła bierze udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych w ramach zadania „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne”. Warsztaty z udziałem psychologa, zorganizowane przez pedagoga szkolnego we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kutnie, odbywają się w kilkugodzinnych cyklach i obejmują uczniów, rodziców, nauczycieli. Tematyka zajęć: 1. Emocje, myśli i zachowanie. 2. Relacje społeczne, komunikacja interpersonalna, waga komunikatów werbalnych i niewerbalnych. 3. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania. 4. Stres - radzenia sobie z jego negatywnymi skutkami. 5. Wyznaczanie i osiąganie celów życiowych. Celem nadrzędnym tego programu jest wzmacnianie zdrowia psychicznego mieszkańców województwa łódzkiego. Poprzez wykształcenie korzystnych dla zdrowia psychicznego nawyków oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się i funkcjonowania w grupach społecznych, radzenia sobie w codziennych sytuacjach ze stresem, rozwiązywanie problemów i wyznaczanie celów.