główna zawartość strony

„Lekcje z ZUS”

Uczniowie klas drugich Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach w tym roku szkolnym, już po raz drugi, przystąpili do projektu „Lekcje z ZUS”. Na lekcjach podstaw przedsiębiorczości poszerzają swoją wiedzę i świadomość o ubezpieczeniach społecznych.

„Lekcje z ZUS” to projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.