główna zawartość strony

Komunikat Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach z dnia 16 października 2020r. w sprawie wprowadzenia w szkole z dniem 19 października 2020 r. nauczania mieszanego (hybrydowego).

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 (Dz.U. poz.1830), w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach przechodzi na tryb nauczania hybrydowego. Uczniowie Liceum będą uczęszczać na zajęcie wymiennie (do odwołania):

  • tydzień 19.10- 23.10 - KLASY  3 LO  i  1 LO
  • tydzień 26.10- 30.10 - KLASY  2 LO g  i  2 LO sp
  • tydzień 02.11- 06.11 - KLASY  3 LO  i  1 LO
  • tydzień 09.11- 13.11 - KLASY  2 LO g  i  2 LO sp

Zarówno nauczanie w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym ( hybrydowym) odbywać się będzie wg dotychczasowego planu lekcji. Nauczanie zdalne odbywać się będzie w formie zajęć online z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Liceum - LIBRUS SYNERGIA - głównego narzędzia komunikacji uczniów, rodziców i nauczycieli , a także platformy Ofiice365 i dostępnych komunikatorów internetowych typu MESSENGER, DISCORD. Szczegóły współpracy nauczycieli z uczniami zostaną ustalone i dostosowane indywidualnie z grupami.

Bardzo proszę o regularne sprawdzanie wiadomości wysyłanych na skrzynki w dzienniku elektronicznym. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły oraz wychowawcy klas.

Agnieszka Bojanowska p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach