główna zawartość strony

Komunikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. Wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.