główna zawartość strony

Gimnazjaliści na warsztatach chemicznych w Warszawie

W dniach 24 – 30 wrzesień 2017 r. czteroosobowa grupa uczniów z klas trzecich naszego gimnazjum wzięła udział w warsztatach chemicznych pt. „I Ty możesz zostać Olimpijczykiem”. Warsztaty zorganizował Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem warsztatów było spotkanie z uczniami szczególnie uzdolnionymi i zainteresowanymi chemią z małych miejscowości.

Uczestnicy mieli zajęcia laboratoryjne z chemii organicznej, nieorganicznej i analitycznej, ćwiczenia rachunkowe i gry dydaktyczne, które odbywały się od godz.1000 do 1945 z przerwami na posiłki.

Pod okiem fachowców uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne co sprawiło im ogromną satysfakcję. Poznali nowe zagadnienia wykraczające poza program nauczania gimnazjum oraz zaznajomili się z fachowym wyposażeniem laboratorium chemicznego.

Uczestniczyli również w zajęciach z psychologii, na których przeszli szkolenie z umiejętności radzenia sobie ze stresem, zachowań asertywnych oraz umiejętności współpracy w grupie. Zajęcia pomogły uczniom pokonać swoją nieśmiałość i szybko zintegrować się z pozostałymi uczestnikami warsztatów.

W czwartek wieczorem spotkali się z Olimpijczykami reprezentującymi Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej m.in. w Moskwie, Waszyngtonie czy Tbilisi. Olimpijczycy opowiedzieli uczniom w jaki sposób przebiegała ich droga do zwycięstwa, jak to jest reprezentować Polskę oraz jaką dalszą drogę naukową wybrali. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem ich opowieści.

Po każdych zajęciach laboratoryjnych i rachunkowych uczniowie pisali krótkie sprawdziany, na których musieli wykazać się zdobytą wiedzą w danym dniu. Sprawdzanie wiedzy mobilizowało ich do większej uwagi i aktywności na zajęciach. W ten sposób zostały wyłonione cztery drużyny, które na koniec warsztatów w sobotę rozegrały Mecz Chemiczny.

Pozostali uczniowie otrzymali takie same zadania jak rywalizujące ze sobą drużyny. Jeżeli grupie nie udało się rozwiązać któregoś z zadań, wówczas inni uczestnicy z poza drużyny mieli szansę wykazać się swoją wiedzą i uzyskać punkty. W ten sposób nasza uczennica Agnieszka Antczak rozwiązała dwa zadania i otrzymała nagrodę książkową.

Turniej zaszczycili swoją obecnością Wiceminister MEN Pan Maciej Kopeć oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zwycięzcą Meczu Chemicznego została drużyna z Nadrzyna. Nagrody wręczył uczniom Wiceminister MEN Pan Maciej Kopeć. Udział w warsztatach to nie tylko nauka. Ponieważ grafik zajęć był bardzo napięty więc dopiero około godz. 20. wyruszaliśmy na wieczorne zwiedzanie Warszawy (oczywiście jeżeli starczało nam jeszcze sił).

Byliśmy w muzeum Marii Skłodowskiej – Curie. Uświadomiliśmy sobie jakim wspaniałym człowiekiem była nasza uczona oraz jak wielkie znaczenie mają jej odkrycia naukowe. W piątkowy wieczór udało nam się jeszcze zobaczyć, ostatni w tym sezonie, pokaz fontann w Multimedialnym Parku Fontann, który znajduje się na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP. Spacerowaliśmy po Placu Zamkowym, byliśmy obok Pałacu Prezydenckiego, przy Syrence, Grobie Nieznanego Żołnierza, Stadionie Narodowym. Uczestnicy projektu nawiązali wiele nowych znajomości z uczniami ze szkół z różnych stron Polski.

Warsztaty rozbudziły w uczniach jeszcze większą pasję do chemii. Wszyscy wracali z mocnym postanowieniem samodzielnego pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie oraz oferowali swoją gotowość do udziału w następnych edycjach warsztatów. Organizatorom projektu dziękujemy za możliwość uczestniczenia w warsztatach, wyrozumiałość i miłą atmosferę na zajęciach. Wyrażamy ubolewanie ,że warsztaty tak rzadko się odbywają.