główna zawartość strony

Ciekawe spotkanie z naszą absolwentką

29 kwietnia br. gościliśmy w naszych murach p. Katarzynę Nowak, absolwentkę krośniewickiego Liceum. Pani Katarzyna Nowak ukończyła studia z zakresu filologii polskiej, od wielu lat mieszka w Warszawie i obecnie doktoryzuje się na tamtejszym Uniwersytecie. Jej codzienna praca to głównie starania o to, by język, którym posługujemy się na co dzień, był jasny i zrozumiały. Dlatego też współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami i działa w fundacjach języka polskiego.

Pani Katarzyna Nowak spotkała się z naszą młodzieżą i zaprezentowała kilka praktycznych wskazówek, które mogą sprawić, że tekst będzie dla odbiorcy przede wszystkim zrozumiały. Zwróciła uwagę na błędy, które popełniamy najczęściej, tj. wyrazy modne, konstrukcje nadmiarowe. Opowiedziała o homonimii składniowej, „ciągach rzeczownikowych” itp. Uświadomiła młodym użytkownikom języka polskiego, by z szacunkiem podchodzili do odbiorcy komunikatu i zawsze pisali prostymi słowami, unikając np. wyrazów nacechowanych książkowo i konstrukcji analitycznych.

Młodzież z uwagą wysłuchała wykładu, wykładu bardzo ciekawego, bo urozmaiconego przykładami z życia codziennego. Ta „żywa lekcja”języka polskiego na pewno na długo zostanie w pamięci uczniów.