główna zawartość strony

„Był taki dzień… 1 września 1939 r.”

Widowisko przygotowane dla uczczenia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyło się w Krośniewicach w niedzielę, 6 października 2019r. o godz. 10.30 na ul. Poznańskiej. Msza św. odprawiona o godz. 9.00 w kościele parafialnym rozpoczęła uroczyście ten dzień. Rolę ludności cywilnej odegrali mieszkańcy – nauczyciele i uczniowie LO w Krośniewicach, pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach i członkowie sekcji prowadzonych przez instytucję, osoby zrzeszone w krośniewickim kole Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, pracownicy Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego oraz inne chętne osoby, które wyraziły chęć, by zaangażować się w realizację spektaklu. Dzięki współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi możliwe było odtworzenie wojennych realiów. Trudno wyobrazić sobie lepsze uczczenie bohaterstwa żołnierzy, harcerzy, cywili, którzy musieli żyć w realiach wojny i okupacji. Widowisko podzielone na cztery części tematyczne ze słowem wstępnym, opisem wydarzeń lektora, miało na celu przenieś odbiorcę do świata niezłomności ducha, miłości do Ojczyzny, odwagi, czy bezinteresownej pomocy. Mamy nadzieję, że odbiorcy zmierzyli się z emocjami, które towarzyszyły wybuchowi wojny. Poznali życie codzienne przed wojną, trud życia pod okupacją, wojennych historie ludzi, rodzin z naszej okolicy, tragiczne losy rodzin, pełne lęku o życie, byt, los narodu i Ojczyzny.

Link do filmu