główna zawartość strony

6. kwesta na krośniewickim cmentarzu

1 listopada odbyła się 6. kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków krośniewickiej nekropolii. Zebrano 5641,10zł (słownie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych dziesięć groszy). Kwestę zorganizowała Julita Szczepankiewicz, członkini zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. W tym roku środki z kwesty zostaną przeznaczone na II etap prac przy renowacji nagrobka Sabinki Bińkowskiej. Wśród osób, które kwestowały w tym roku byli niezawodni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach: Natalia Pewińska, Wiktoria Gabrychowicz, Maria Anuszkiewicz i Adam Kusyk.