główna zawartość strony

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ryszard Kujawski, e-mail: odo24@wp.pl