Dyrektor szkoły - mgr Waldemar Pietrzak
Wicedyrektor - mgr Anna Krukowska-Fudała

Lp.

Wychowawca klasy

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

IIIb

mgr Tomasz Szczygieł

historia, wos, zajęcia techniczne

2.

1 LO

mgr Agnieszka Bojanowska

język angielski, zajęcia rewalidacyjne

3.

 

mgr Katarzyna Bętkowska

język angielski

4.

3 LO

mgr Anna Kukowska-Fudała

geografia, wok, edb, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia artystyczne, wos, przyroda

5.

mgr Grażyna Modlińska

język rosyjski

6.

 

mgr Grzegorz Kubicki

fizyka, informatyka, mechatronika

7.

 

mgr Renata Bulewicz-Garstka

historia, wos, pedagog szkolny

8.

 

mgr Aleksandra Marciniak

język polski

9.

 

mgr Dorota Klarzak

nauczyciel świetlicy

10.

2 LO

mgr Anna Kmieć

biologia

11.

 

mgr Violetta Kotlińska

matematyka

12.

IIIC

mgr Mirosława Krzyżostan

chemia, wdż

13.

 

mgr Beata Lipska

geografia, wos

14.

 

mgr Sylwia Ławniczak

język polski, zajęcia rewalidacyjne

15.

IIIA

mgr Jolanta Pietrzak

wychowanie fizyczne

16.

 

mgr Waldemar Pietrzak

wychowanie fizyczne

17.

mgr Julita Szczepankiewicz

nauczyciel bibliotekarz

18.

mgr Hanna Szczygieł

matematyka

19.

mgr Andrzej Świebodziński

religia

20.

mgr Aleksandra Marciniak

doradztwo zawodowe

21.

mgr Renata Pawlak

język niemiecki

22.
23.