Dyrektor szkoły - mgr Waldemar Pietrzak
Wicedyrektor - mgr Anna Krukowska-Fudała

Lp.

Wychowawca klasy

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

2 LO

mgr Agnieszka Bojanowska

język angielski, zajęcia rewalidacyjne

2.

1 LO po GIM

mgr Anna Kukowska-Fudała geografia, wok, edb, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia artystyczne, wos, przyroda

3.

 

mgr Grażyna Modlińska

język rosyjski

4.

 

mgr Grzegorz Kubicki fizyka, informatyka, mechatronika

5.

mgr Renata Bulewicz-Garstkahistoria, wos, pedagog szkolny

6.

1 LO po SP mgr Aleksandra Marciniak język polski

7.

3 LO

mgr Anna Kmieć - Nogalskabiologia

8.

 

mgr Mirosława Krzyżostanchemia

9.

 

mgr Jolanta Pietrzak

wychowanie fizyczne

10.

 

mgr Waldemar Pietrzak wychowanie fizyczne

11.

 

mgr Aleksandra Grzelak

religia

12.

 

mgr Hanna Szczygiełmatematyka

13.

 

mgr Aleksandra Marciniak

doradztwo zawodowe

14.

 

mgr Renata Pawlak

język niemiecki

15.

 

mgr Waldemar Hyzopski muzyka