„Na podstawie §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 roku w sprawie kuratoriów i inspektoratów oświaty (…) za zgodą Ministra Oświaty(…) otwiera się z dniem 1 września 1961 roku Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach w powiecie kutnowskim” – tak brzmiała treść zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego z dnia 5 lipca 1961 roku, które otwierało działalność placówki szkolnej, jaką jest Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach.

Na początku roku szkolnego 1961/62 uczniów było 91., z końcem tego roku – tylko 79. (z różnych powodów ubyło 12.). Atmosferę szkolną tamtych lat tworzyły wycieczki jedno- i kilkudniowe, czyny społeczne, pochody pierwszomajowe, zabawy.

Początek roku szkolnego 1966/67 w historii krośniewickiej szkoły średniej był wyjątkowy, bowiem nie powitano wówczas uczniów klasy VIII, gdyż reforma szkolna objęła tę klasę „ramą” szkoły podstawowej. Zatem od tego czasu Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach zaczyna funkcjonować jako odrębna placówka oświatowa, choć nadal obie szkoły mieszczą się w jednym budynku przy ul. Poznańskiej.

Dopiero z dniem 11 września 1971 roku Liceum otrzymało swoje stałe miejsce w topografii Krośniewic – budynek przy ul. Łęczyckiej 17.

Natomiast w roku szkolnym 1976/77 w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach utworzono Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która była Filią Technikum Rolniczego w Mieczysławowie. Stałym elementem ówczesnego wizerunku oświaty były „czyny społeczne” – młodzież wraz z nauczycielami pracowała albo przy zbiorze jabłek, albo przy zbiorze ziemniaków, albo przy zbiorze chmielu, albo też, jak to miało miejsce w roku szkolnym 1979/80, przy zbiorze kamieni, pod budowę m.in. Przedszkola Miejskiego w Krośniewicach.

Kolejną znaczącą datą w historii Liceum był rok szkolny 1983/84. W 40. rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego – 8 października 1983 roku - nadano placówce imię generała Zygmunta Berlinga, „organizatora LWP i bojownika o wolność i demokrację” – jak napisano w Kronice. Uroczystość ta miała podniosły charakter. Wydarzenie uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz polityczno – administracyjnych ówczesnego województwa płockiego, przedstawiciele LWP oraz społeczność Krośniewic (Zygmunt Berling patronował krośniewickiemu Liceum do końca roku szkolnego 2007/2008).

Z kolei rok szkolny 1990/91 różnił się od poprzednich tym, iż po raz pierwszy wprowadzona została religia do szkół.

W historii szkoły godnym odnotowania był również rok 1994 - powstał wtedy szkolny teatr „Bez kurtyny”.

Wartą podkreślenia jest również informacja, która ukazała się w „Wiadomościach Dnia”( nr 11. z 14 stycznia 1998 roku), a która dotyczyła projektu budowy nowoczesnej hali sportowej przy krośniewickim kompleksie szkolnym. Sprawa ta miała swój szczęśliwy finał we wrześniu 2002 roku, kiedy to nastąpiło jej uroczyste otwarcie.

W 2012 roku, w wyniku reorganizacji placówek oświatowych, powstał w Krośniewicach Zespół Szkół. W jego skład weszły: dotychczas funkcjonujące Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich i Liceum Ogólnokształcące.