Drodzy Absolwenci szkoły podstawowej!

Za kilka miesięcy staniecie przed wyborem szkoły ponadpodstawowej. Wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, chcemy przedstawić wam ofertę godną rozważenia. Szkoły nie musicie daleko szukać, bo macie ją na wyciągnięcie ręki. Mowa oczywiście o naszym miejscowym Liceum, Liceum z tradycjami i możliwościami, których nie da wam żadna inna szkoła w powiecie! Tak, tak! To nie żadna pomyłka, to fakt. Dlatego, Drogi Absolwencie, przechodząc do rzeczy…

W Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach zaplanujesz swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową.

Zdobędziesz u nas wykształcenie średnie (i świadectwo dojrzałości), a dzięki współpracy z instytucją kształcącą w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, zdobędziesz zawód (dyplom w zawodzie). Innowacyjne metody nauczania oraz innowacje w programie nauczania danego przedmiotu gwarantują przygotowanie do realizacji wymarzonej ścieżki zawodowej.

W Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach możesz uczyć się w oddziałach sprofilowanych, według swoich zainteresowań, a możliwość wyboru kształcenia w danym zawodzie będzie zbieżna z wykształconymi u ciebie kompetencjami, posiadanymi wiadomościami i umiejętnościami. I - co najważniejsze - możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.

Dzięki rozmowom z pracodawcami będziesz mógł także podjąć pracę w wybranym zawodzie, gdyż wykształcenie średnie i dyplom w zawodzie (lub w danej kwalifikacji) poszerzą wachlarz Twoich możliwości.

Zatem zdobycie wykształcenia średniego i świadectwa dojrzałości w naszym Liceum oraz kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnej daje gwarancję obrania ścieżki kariery zawodowej w miejscu zamieszkania.

A jeśli jeszcze weźmiesz pod uwagę fakt, Drogi Absolwencie szkoły podstawowej, że nasze krośniewickie Liceum bardzo dobrze przygotowuje do matury, pod kierunkiem nauczycieli z uprawnieniami egzaminatorów maturalnych, współpracujących z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, to myślimy, że spotkamy się we wrześniu 2021 roku!