Najżyczliwsza osoba w szkole

Najżyczliwszą osobą w szkole w roku szkolnym 2018 - 2019 została Natalia Bechcińska z klasy 3 B

Gratulujemy